Projekty UE

Posiadamy 16-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zrealizowaliśmy 19 projektów w roli Lidera lub Partnera na łączną kwotę 27,5 mln PLN. We wszystkich projektach osiągnęliśmy 100% założonych wskaźników oraz uzyskaliśmy pozytywne wyniki kontroli zewnętrznych. W naszej strukturze organizacyjnej posiadamy dedykowany dział do obsługi projektów unijnych, innowacyjnych i wdrożeniowych. Nasze bogate doświadczenie w realizacji projektów pozwala nam określać siebie jako rozpoznawalną i wysoko cenioną markę wśród Instytucji Pośredniczących w całej Polsce, w szczególności w województwie pomorskim.

Współpracowaliśmy m.in. z UG, UJ, WSB, IBnGR, ODiTK, AGORA, IPSOS, RIGP, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico „C. Besta”, World Health Organization, National Institute for Health and Welfare, Fundacja NOVA, Doradca Sp. z o.o., Instytut Badań Edukacyjnych.

Projekty Unijne

Monitorowanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych

18.09.2023 Czytaj więcej

Zdrowy pracownik PBS – promocja zdrowia w miejscu pracy

26.05.2020 Czytaj więcej

Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda

04.11.2019 Czytaj więcej

Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+

12.09.2017 Czytaj więcej

Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych

27.01.2017 Czytaj więcej

Zakończone zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 13/A/PBS/2021

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 12/A/PBS/2021

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 11/A/PBS/2020

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 10/A/PBS/2020

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 9/A/PBS/2020

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 8/A/PBS/2020

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 7/A/PBS/2020

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 6/A/PBS/2020

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 4/A/PBS/2020

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 5/A/PBS/2020

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 3/A/PBS/2019

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 2/A/PBS/2019

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 1/A/PBS/2019 z dnia 27.11.2019 r.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 1/ID/2019

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 9/ID/2018

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 8/ID/2018

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 7/ID/2018

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 4/ID/2018

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 14/MLASZ/2018 r.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 3/ID/2018

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 13/MLASZ/2018 r.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 12/MLASZ/2018 r.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 2/ID/2018

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 11/MLASZ/2017 r.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 9/MLASZ/2017 r.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 10/MLASZ/2017 r.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 8/MLASZ/2017 r.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 7/MLASZ/2017 R.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 6/MLASZ/2017 r.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 5/MLASZ/2017 r.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 4/MLASZ/2017 r.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 3/MLASZ/2017 r.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 2/MLASZ/2017 r.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 1/MLASZ/2017 r.

Czytaj więcej