Zapytanie ofertowe nr 5/MLASZ/2017 r.

Zapytanie ofertowe rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia i obsługa systemu dystrybucji zachęt w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – pierwsza runda” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.