Zapytanie ofertowe nr 9/ID/2018

Przedmiot ogłoszenia: Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji „Ewaluatorów opisów informacji o zawodach/ekspertów panelu ewaluacyjnego”, nr zapytania 9/ID/2018

Dokumenty oraz więcej informacji o ogłoszeniu: Baza konkurencyjności

Termin składania ofert – do dnia 26.09.2018r do godz.24.00 na adres ewaluator@pbs.pl

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który osobiście spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu lub wyznaczy do realizacji Zamówienia osobę spełniającą następujące warunki udziału w postępowaniu:

  • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie (wykształcenie średnie jedynie jeśli posiada pisemną rekomendację właściwej dla zawodu/ obszaru zawodowego organizacji partnerów społecznych wymienionych w podpunkcie b) poniżej. Rekomendacja musi być dołączona do formularza oferty),
  • posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach/podmiotach (i/lub przynależności do nich) reprezentujących partnerów społecznych (organizacje pracodawców i pracowników), stowarzyszeniach branżowych/sektorowych i zawodowych, samorządzie gospodarczym, samorządzie gospodarczym rzemiosła, samorządach zawodowych lub innych instytucjach/organizacjach zajmujących się doskonaleniem, walidacją i certyfikacją kwalifikacji/kompetencji zawodowych**, w obszarach powiązanych z danym zawodem/grupą zawodów*.

* zapis ten odnosi się zarówno do instytucji/podmiotu, w której pracuje (do której przynależy) Oferent (lub dana osoba wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta) jak i samego Oferenta (lub samej osoby wyznaczonej do realizacji Zamówienia przez Oferenta).

** w/g opisu na stronie Baza konkurencyjności

Wyniki ogłoszenia na Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji „Ewaluatorów opisów informacji o zawodach/ekspertów panelu ewaluacyjnego”; zapytanie nr 9/ID/2018:

  1. Załącznik 1 Pełna lista nazw zawodów i wybranych Oferentów
  2. Załącznik 2 Lista miejsc pracy wybranych Recenzentów i Ewaluatorów/ Panelistów