Zapytanie ofertowe nr 12/A/PBS/2021

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy rekrutacji i badań ankietowych CAPI prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla Zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przewidzianego do realizacji do 31.03.2023.

Szczegóły:

 1. W dniu 05.02.2021 r. wprowadzono zmiany do zapytania ofertowego.
 2. Umieszczenie Pytań i odpowiedzi.
 3. Umieszczenie informacji o wyborze Wykonawcy:
  BR Sp. z o.o.
  Ul. Armii Krajowej 116 lok.3
  81-824 Sopot
  Data wpływu: 22.02.2021, godzina: 12:25
  Cena: 81,41 zł