Zapytanie ofertowe nr 8/MLASZ/2017 r.

Zapytanie ofertowe rozstrzygnięte

Przedmiot ogłoszenia: przeprowadzenie badań ilościowych: wywiadów CAPI na laptopach i ankiet audytoryjnych PAPI w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – pierwsza runda”.