Zapytanie ofertowe nr 14/MLASZ/2018 r.

Przedmiot ogłoszenia: Przeprowadzenie badań ilościowych: wywiadów CAPI na laptopach w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – pierwsza runda”.