CERTYFIKATY I AFILIACJE
PBS W LICZBACH
1
jedna z wiodących
firm badawczych
0
lat na rynku
0
klientów zaufało nam do tej pory
0
godzin wywiadów telefonicznych rocznie
0
km przeleciał nasz ankieter realizując badanie w Pekinie
0
osób co roku pytamy o zdanie
Aktualności — Raporty — Projekty UE

Nasze zdrowie

Kto realizuje badanie? Badanie pn. „Nasze zdrowie” jest realizowane na zamówienie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przez instytut badawczy PBS Sp. z o.o. Jaki jest jego cel? Celem badania jest określenie skali i struktury zjawiska niepełnosprawności w m.st. Warszawie, a także diagnoza potrzeb i problemów osób przewlekle chorych i z niepełnosprawnościami.

Zaproszenie na konferencję w ramach programu „Infodoradca +”

Światła Małego Miasta

Co znajdziemy pomiędzy wielkim miastem a małą wsią? Jak żyją mieszkańcy najmniejszych polskich miast, oddalonych co najmniej 80 kilometrów od miast wojewódzkich, bez historycznego znaczenia i turystycznych atrakcji? Te zagadnienie eksplorowała grupa badaczy i reporterów ze społecznikowskim zacięciem w ramach projektu Światła Małego Miasta.

Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+