ZAUFALI NAM
CERTYFIKATY I AFILIACJE
PBS W LICZBACH
1
jedna z wiodących
firm badawczych
0
certyfikat PKJPA we wszystkich 8 kategoriach
0
lat na rynku
0
klientów zaufało nam do tej pory
0
godzin wywiadów telefonicznych rocznie
1 mln
osób co roku pytamy o zdanie
Aktualności — Raporty — Projekty UE

Współpraca z uczelniami

Stawiamy na młodych! Oferujemy staże i praktyki.

Cechy stałych form leków

Cechy stałych form leków PBS na zlecenie firmy Bayer przygotował raport dotyczący preferencji pacjentów w zakresie cech stałych form leków przyjmowanych na stałe. W badaniu ilościowym, które odbyło się w listopadzie 2017 wzięły udział osoby w wieku 70+ przyjmujące leki przewlekle.

Zdrowy pracownik PBS – promocja zdrowia w miejscu pracy

Cel projektu. Celem projektu jest analiza identyfikująca zagrożenia i ocenę ryzyka związanego z miejscem pracy.

Nasze zdrowie

Kto realizuje badanie? Badanie pn. „Nasze zdrowie” jest realizowane na zamówienie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przez instytut badawczy PBS Sp. z o.o. Jaki jest jego cel? Celem badania jest określenie skali i struktury zjawiska niepełnosprawności w m.st. Warszawie, a także diagnoza potrzeb i problemów osób przewlekle chorych i z niepełnosprawnościami.