Zapytanie ofertowe nr 1/MLASZ/2017 r.

Zapytanie ofertowe rozstrzygnięte

 

Przeprowadzenie badań ilościowych: wywiadów CAPI na laptopach i ankiet audytoryjnych PAPI w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – pierwsza runda”.

Uwaga! W zapytaniu ofertowym 1/MLASZ/2017 wprowadzono nowe zapisy w następujących punktach:

  1. Warunki udziału w postępowaniu.
  2. Odrzucenie oferty.
  3. Opis obliczania ceny.
  4. Warunki zmiany istotnych postanowień umowy.
  5. Warunki zamówień uzupełniających.

Termin składania ofert w związku z powyższymi zmianami ulega przedłużeniu do 14 marca 2017 roku do godziny 12:00.