Zapytanie ofertowe nr 5/A/PBS/2020

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawców badań ankietowych CAPI na poszczególne województwa prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla Zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły:


Informacja o wyborze wykonawców:

  1. F.U. Dariusz Zieliński, ul. Dekabrystów 2/4, 45-061 Opole, data wpłynięcia: 23.01.2020

Cena: 39,13 zł