Zapytanie ofertowe nr 9/MLASZ/2017 r.

Przedmiot ogłoszenia: przeprowadzenie badań ilościowych: wywiadów CAPI na laptopach w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – pierwsza runda”