Zapytanie ofertowe nr 13/MLASZ/2018 r.

Przedmiot zamówienia: zamówienie dotyczące regionalnej organizacji i wspierania pracy ankieterów (realizujących wywiady ilościowe CAPI na laptopach) w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – pierwsza runda”.

Termin składania ofert do 20.02.2018, godzina 10:00.