Zapytanie ofertowe nr 3/A/PBS/2019

Zapytanie ofertowe na dostawę licencji na użytkowanie oprogramowania do realizowania badań ankietowych i programowania ankiet CAPI i CAWI.

Szczegóły:


Informacja o wybranym wykonawcy:

CADAS Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nowogrodzka 50 lok. 531
00-695 Warszawa
data wpływu: 30.12.2019
cena:  82 410,00 zł