Zapytanie ofertowe nr 1/A/PBS/2019 z dnia 27.11.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu badań ankietowych CAPI (zgodnie z postanowieniami pkt. V niniejszego Zapytania Ofertowego) w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” – numer umowy UDA-POWR.02.15.00-00-3001/19-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły w poniższych plikach:

W związku z okresem świątecznym termin składania ofert uległ wydłużeniu do 03.01.2020 r. do godziny 18:00.


Informacja o wyborze wykonawcy:

 1. MARDAL Marek Dalkowski, ul. Lendziona 4a/1, 80-264 Gdańsk, data wpłynięcia: 03.01.2020

Cena: 39,40 zł

 1. ANIMUS Zbigniew Dokudowiec, ul. Działkowa 26, 95-039 Sokolniki, data wpłynięcia: 02.01.2020

Cena: 39,11 zł

 1. RUFIK Elżbieta Dzieduszow, ul. Kasprzaka 2A, 15-162 Białystok, data wpłynięcia: 02.01.2020

Cena: 39,41 zł

 1. Fokus Studio Agnieszka Jaworska-Zienkiewicz, ul. Kielecka 1/6, 20-723 Lublin, data wpłynięcia: 30.12.2019

Cena: 39,22 zł

 1. Marzena Koterbicka OBR Studio, Pl. Bawół 3/2, 31-057 Kraków, data wpłynięcia: 02.01.2020

Cena:  40, 73 zł

 1. Ankara Wioleta Kurek, ul. Gogolińska 35,7, 41-807 Zabrze, data wpłynięcia: 30.12.2019

Cena: 39,13 zł

 1. Pracownia Badań Społecznych i Marketingowych Krzysztof Lisowski, ul. Racula – Witosa 52, 66-004 Zielona Góra, data wpłynięcia: 29.12.2019

Cena: 39, 20 zł

 1. ZICO Marcin Zaremba, ul. Sportowa 6/2, 11-410 Barciany, data wpłynięcia: 03.01.2020

Cena: 39,14 zł

 1. Agnieszka Kowalska Complete Research, ul. Kosynierów 6/503a, 05-270 Marki, data wpłynięcia 22.12.2019

Cena: 39, 17 zł

 1. Agencja Badań Rynku Feniks Agata Kubacka, ul. Kusocińskiego 152/28, 94-054 Łódź, data wpłynięcia: 03.01.2020

Cena: 39,11 zł

 1. Badania Marketingowe Joanna Kuncer-Zajączkowska, Olszynka 19, 11-430 Korsle, data wpłynięcia: 03.01.2020

Cena: 39,11 zł

 1. Biuro Badań Marketingowych i Społecznych BBMIS Paweł Pawełoszek BP. Jaworskiego 20/12, 25-430 Kielce, data wpłynięcia: 30.12.2019

Cena:  33,64 zł