Zapytanie ofertowe nr 3/MLASZ/2017 r.

Zapytanie ofertowe rozstrzygnięte

 

Rekrutacja respondentów do badań jakościowych i rekrutacja szkół do badań ilościowych (opiekunowie szkolni) w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – pierwsza runda” – numer umowy UDA-POWR.02.15.00-00-3001/16-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga! Termin składania ofert przedłużono do 23 lutego 2017 r., godz. 10.00.