Zapytanie ofertowe nr 11/MLASZ/2017 r.

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie badań ilościowych: wywiadów CAPI na laptopach w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – pierwsza runda”.