Zapytanie ofertowe nr 4/A/PBS/2020

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru rekruterów prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla Zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły:


Informacja o wyborze wykonawcy:

  1. Biuro Badań Marketingowych i Społecznych Paweł Pawełoszek, ul. Jaworskiego 20/12, 25-430 Kielce, data wpływu: 03.02.2020, cena: 58 zł, 98 zł
  2. Małgorzata Lipińska – Dawid, Warszawa, data wpływu: 24.01.2020, cena: 50 zł, 70 zł
  3. Anna Węgrzynowicz, Warszawa, data wpływu: 24.01.2020, cena: 50 zł, 70 zł
  4. Aleksandra Szlązak, Warszawa, data wpływu: 24.01.2020, cena: 50 zł, 70 zł