Zapytanie ofertowe nr 3/ID/2018

Dotyczące wyboru Oferentów, którzy będą pełnić funkcję „Recenzenta opisu informacji o zawodach” dla zawodów opisanych w załączniku nr 1 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”.

Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch Recenzentów.

Oferty należy składać wyłącznie na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 Formularz ofertowy) do dnia 16 kwietnia 2018 roku do godziny 9:00. Więcej informacji w załączonych plikach.

oraz w Bazie konkurencyjności.

Uwaga! Zapytanie ofertowe zostało rozstrzygnięte.