Zapytanie ofertowe nr 2/A/PBS/2019

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru rekruterów prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla Zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły:


Informacja o wyborze Wykonawcy:

  1. Buczek Elżbieta, Radom, data wpływu: 11.12.2019, cena: 35 zł, 61,50 zł
  2. Czajka Maria, Warlubie, data wpływu: 12.12.2019, cena: 35 zł, 62 zł
  3. Frankiewicz Krystyna, Sopot, data wpływu: 12.12.2019, cena:  35 zł, 62 zł
  4. Szulc Zofia, Gdańsk, data wpływu: 13.12.2019, cena: 35 zł, 62 zł
  5. Zakrzewska Elżbieta, Gdynia, data wpływu: 13.12.2019, cena: 35 zł, 62 zł