Zapytanie ofertowe nr 2/ID/2018

Dotyczące wyboru Oferentów, którzy będą pełnić funkcję „Eksperta branżowego opisu informacji o zawodach” dla zawodów opisanych w załączniku nr 1 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”.

Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch Ekspertów

Oferty należy składać wyłącznie na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 Formularz ofertowy) do dnia 26 lutego 2018 roku do godziny 16:00. Więcej informacji w załączonych plikach.

oraz w Bazie konkurencyjności.

Uwaga! Zapytanie ofertowe zostało rozstrzygnięte.