Zapytanie ofertowe nr 12/MLASZ/2018 r.

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie badań ilościowych: wywiadów CAPI na laptopach w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – pierwsza runda”.

Wydłużenie terminu składania ofert do 19.02.2018, godzina 15:00.