Monitorowanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych

Zakończyliśmy realizację wielomodułowego projektu Monitorowanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych – II i III runda. Projekt realizowano w konsorcjum, którego liderem był PBS.

 

Prace badawcze rozłożone były na kilka lat – w tym czasie o plany, opinie oraz doświadczenia edukacyjno-zawodowe zapytanych zostało łącznie ponad 70 000 uczniów szkół zawodowych, a następnie w ramach badań panelowych przeprowadzono ponad 40 000 ankiet z absolwentami.

Badania prowadzono w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji i Nauki, we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych. Więcej informacji na temat idei i systemu monitorowania losów absolwentów szkół zawodowych można znaleźć na stronie losyabsolwentow.ibe.edu.pl.

 

To już drugi projekt dotyczący monitorowania losów absolwentów szkół zawodowych realizowany przez naszą firmę. Pierwsza runda badań prowadzona była przez PBS w latach 2016-2018 – także w ramach projektu konkursowego ówczesnego Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych. Oba projekty – łącznie z innymi realizowanymi przez PBS – składają się na ogromne doświadczenie w prowadzeniu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

 

Projekty „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – pierwsza runda” oraz „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.