Zapytanie ofertowe nr 7/A/PBS/2020

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu rekrutacji szkół (rekrutacja szkół zgodnie z postanowieniami pkt. V niniejszego Zapytania ofertowego) w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” – numer umowy UDA-POWR.02.15.00-00-3001/19-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły:


Informacja o wyborze wykonawcy:

  1. Magdalena Szpak-Marek, Gdańsk, data wpływu: 07.02.2020 r., cena: 35 zł, 62 zł
  2. Małgorzata Wysocka, Wenecja, data wpływu: 06.02.2020 r., cena: 35 zł, 62 zł