Zapytanie ofertowe nr 11/A/PBS/2020

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu rekrutacji szkół (rekrutacja szkół zgodnie z postanowieniami pkt. V niniejszego Zapytania ofertowego) w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” – numer umowy UDA-POWR.02.15.00-00-3001/19-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wybrany Wykonawca:

RA-MA Rafał Bieliński
Kobierne 46 c
05-311 Dębe Wielkie
Data wpływu: 02.12.2020 r
Cena: 29,29 zł

Szczegóły: