Projekty Unijne

Monitorowanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych

18.09.2023 Czytaj więcej

Zdrowy pracownik PBS – promocja zdrowia w miejscu pracy

26.05.2020 Czytaj więcej

Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda

04.11.2019 Czytaj więcej

Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+

12.09.2017 Czytaj więcej

Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych

27.01.2017 Czytaj więcej