Czy Warszawa będzie miała większą frekwencję w wyborach samorządowych niż w wyborach parlamentarnych?

[Komunikat prasowy]

Z badań zrealizowanych przez agencję badawczą PBS wśród dorosłych warszawianek i warszawiaków wynika, że w stolicy frekwencja w nadchodzących wyborach samorządowych będzie wyższa niż w analogicznych wyborach w 2018 roku. Wyzwaniem natomiast będzie pobicie wyniku frekwencyjnego z wyborów do Sejmu i Senatu z ubiegłego roku.

Już 7 kwietnia w Polsce odbędą się wybory samorządowe. Agencja badawcza PBS na platformie dedykowanej Warszawie i jej mieszkańcom warszawo.poznaj.to zrealizowała badanie, gdzie przeanalizowała stosunek dorosłych mieszkanek i mieszkańców Warszawy do nadchodzących wyborów samorządowych. Zapytano warszawianki i warszawiaków czy wybory samorządowe są dla nich ważne. Dziewięć na dziesięć ankietowanych uważa, że tak. Przy czym dla połowy są one bardzo ważne.

„- Warszawianki i warszawiacy będą wybierać Prezydenta Warszawy oraz radnych miasta
i dzielnic.
Nasze decyzje przy urnie wyborczej wpływają na to, czy i w którym kierunku rozwija się lokalne otoczenie – np. komunikacja miejska, jakość dróg, bezpieczeństwo, edukacja szkolna i przedszkolna, opieka nad małymi dziećmi, pomoc społeczna, czystość i estetyka przestrzeni, a także oferta kulturalna czy sportowa. Warto o tym wszystkim pomyśleć, ponieważ to aktywny udział w wyborach samorządowych pozwoli wybrać osoby, które realnie będą reprezentować nas na poziomie lokalnym, czyli nam najbliższym.” – zachęca do udziału w wyborach Marta Jankowska, dyrektorka pionu badań społecznych agencji badawczej PBS.

90% dorosłych warszawianek i warszawiaków zadeklarowało, że weźmie udział
w tegorocznych wyborach samorządowych. 71% wyraziło w tej kwestii zdecydowaną postawę. Zatem badania wskazują, że w Warszawie osiągnięta zostanie wyższa frekwencja w nadchodzących wyborach w porównaniu do tych z 2018 roku. Od osób, które stwierdziły, że raczej udadzą się do urny wyborczej zależeć będzie, czy w stolicy pobity zostawianie wynik frekwencyjny z wyborów parlamentarnych z 2023 roku, który wynosił 84,9%. Z badań wynika, że tylko nieliczni nie zamierzają oddać swojego głosu w wyborach samorządowych. Jako powód takiej decyzji najczęściej podają nieobecność w Warszawie podczas wyborów czy brak zainteresowania wyborami samorządowymi.

„- Wybory samorządowe mają charakter lokalny. Zatem część mieszkanek i mieszkańców Warszawy, którzy są zameldowani w innych miejscowościach być może zagłosuje poza stolicą. Z naszych badań wynika, że 5% tych, którzy zadeklarowali, że wezmą udział w kwietniowych wyborach samorządowych, odda swój głos właśnie w innej miejscowości.” – komentuje wyniki badań Marta Jankowska, dyrektorka pionu badań społecznych agencji badawczej PBS.

66% warszawianek i warszawiaków, którzy deklarują, że wezmą udział w wyborach samorządowych w stolicy już wie na kogo zagłosuje na funkcję Prezydenta.

Raport z badania:
Warszawa – wybory samorządowe

Źródło danych:
Badanie zrealizowane przez agencję badawczą PBS na panelu badawczym warszawo.poznaj.to, na reprezentatywnej próbie mieszkanek i mieszkańców Warszawy
w wieku 18 lat i więcej, w dniach 23-29 lutego 2024 r. Wielkość próby n=307.