Stosunek Polaków do zabytków innych kultur na terenie Polski

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków udostępnił raport z badań opinii społecznej realizowanych przez agencję badawczą PBS. Celem projektu było zbadanie wizerunku oraz postaw w stosunku do zabytków mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce.

Badania zostały zrealizowane w grudniu 2023 roku, a obejmowały swoim zakresem zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe.

W ramach ilościowego etapu badania zrealizowano 1001 wywiadów osobistych wspomaganych komputerowo (technika CAPI) na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej.

Badanie jakościowe zrealizowano techniką zogniskowanych wywiadów grupowych on-line. Badaniem jakościowym objęto mieszkańców tzw. Ziem Odzyskanych, a także mieszkańców pozostałych części Polski, w podziale na mniejsze miejscowości i duże miasta. Dodatkowo w próbie uwzględniono pasjonatów, osoby zainteresowane historią i lokalnymi zabytkami.

Pełen komunikat NIKZ i raport z badań dostępny jest tutaj:
https://nikz.pl/publikacja/raport-pbs/