PISA 2022 – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów

Znamy wyniki badania PISA 2022 (ang. Programme for International Student Assessment) – międzynarodowego badania umiejętności uczniów. Badania terenowe w Polsce przeprowadziła Agencja Badawcza PBS Sp. z o.o., a obejmowały ponad 7000 uczniów w ponad 240 szkołach. Prace prowadzone były na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych, który realizuje projekt w Polsce.   

 Od 2000 roku badania PISA przeprowadzane są regularnie wśród 15-letnich uczniów. Jest to wiek, w którym uczniowie w większości krajów zbliżają się do końca obowiązkowej edukacji szkolnej. Badania mają na celu sprawdzenie umiejętności matematycznych, rozumienia czytanego tekstu i rozumowania w naukach przyrodniczych. W każdej edycji dołączane są także dodatkowe komponenty krajowe i międzynarodowe, które rozszerzają zakres badania o dodatkowe obszary, takie jak umiejętności finansowe.

Badanie PISA 2022 przeprowadzono w ponad 240 szkołach, a łącznie wzięło w nim udział ponad 7000 uczniów, którzy podczas sesji audytoryjnych wypełniali zadania na komputerach dostarczonych i przygotowywanych przez PBS. Cały proces przebiegał według określonych procedur i standardów, z uwzględnieniem szkoleń i badań pilotażowych. Kontrola badania odbywała się na kilku poziomach, łącznie z kontrolą przebiegu badania i przestrzegania procedur przez konsorcjum międzynarodowe.

Za program PISA na poziomie międzynarodowym odpowiada OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). W ostatniej edycji wzięło udział aż 81 krajów i regionów. Polska uczestniczy w nim od samego początku. Od 2013 roku za polską edycję badania odpowiedzialny jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE).

Wyniki badania dostępne są pod poniższym linkiem:

https://pisa.ibe.edu.pl/wyniki-pisa-2022/

Dodatkowe informacje o samym projekcie znajdują się tutaj:

https://pisa.ibe.edu.pl/