Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022

Pod koniec listopada 2023 roku Instytut Badań Edukacyjnych oficjalnie ogłosił wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022 (ang. International Civic and Citizenship Education Study). ICCS jest największym, międzynarodowym badaniem dotyczącym edukacji obywatelskiej i postaw obywatelskich uczniów w ósmym roku edukacji szkolnej. Badania terenowe zostały zrealizowane przez agencję badawczą PBS Sp. z o.o. na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych, który z ramienia ówczesnego Ministerstwa Edukacji i Nauki było odpowiedzialne za realizację badań w Polsce.

Celem badania ICCS jest sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu edukacji obywatelskiej, a także gotowości młodych ludzi do udziału w życiu społecznym i pełnienia roli obywatela. W ramach badania zbierane są również informacje kontekstowe o sposobach i warunkach nauczania oraz czynnikach, które wpływają na wyniki uczniów i ich postawy.

PBS odpowiedzialny był za przeprowadzenie prac terenowych w Polsce. Badaniem zostali objęci uczniowie klas ósmych oraz ich nauczyciele, a także dyrektorzy szkół. Realizacja odbyła się w terminie 14 marca – 29 kwietnia 2022 roku, w wyjątkowo trudnym okresie – w pandemii COVID-19 oraz zaraz po rozpoczęciu działań wojennych w Ukrainie. Cały proces przebiegał według określonych, bardzo rygorystycznych, międzynarodowych procedur i standardów, z uwzględnieniem szkoleń i badań pilotażowych. Badanie ICCS 2022 zostało zrealizowane w 170 szkołach podstawowych i łącznie wzięło w nim udział ponad 4000 uczniów.

Za realizację badania ICCS 2022 na poziomie międzynarodowym odpowiadało Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) i łącznie przeprowadzone zostało ono w 22 krajach. ICCS 2022 to trzecia edycja tego badania na świecie. Poprzednie odbyły się w 2009 i 2016 roku, przy czym Polska uczestniczyła jedynie w pierwszej edycji.

Za analizę i publikację wyników badań odpowiedziany był Instytut Badań Edukacyjnych (IBE).

Wyniki badania dostępne są pod poniższym linkiem:
https://iccs.ibe.edu.pl/wyniki-badan/

Dodatkowe informacje o samym projekcie znajdują się tutaj:
https://iccs.ibe.edu.pl/