Badanie Diversity IN Check – sprawdź swoją organizację

Rozpoczęła się 4. edycja badania Diversity IN Check – narzędzia, które umożliwia diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych, czyli włączających organizacji. Organizatorem badania jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a Agencja Badawcza PBS jest partnerem badawczym. Zgłoszenia firm należy przesyłać do 10 marca.

Badanie Diversity IN Check ma na celu wspieranie pracodawców w prowadzeniu monitoringu własnych strategii, procedur i praktyk z obszaru DEI (Diversity, Equity, Inclusion). Udział w badaniu to szansa na pokazanie swojej organizacji jako firmy, która ze szczególną troską podchodzi do swoich pracownic i pracowników. W najnowszej edycji badania, realizowanego już po raz czwarty, wprowadzono kilka zmian. Pierwszą jest umożliwienie udziału w badaniu mikroprzedsiębiorstwom (organizacjom, które zatrudniają od 2 do 9 osób). Kolejną modyfikacją jest objęcie analizą obszaru “Produkty i usługi”, obok “Podstaw zarządzania”, “Programów i działań”, “Budowania zaangażowania”, “Wskaźników rezultatów”. Wprowadzone zmiany są wynikiem wniosków z przeprowadzonego w połowie 2023 roku pilotażu badania skierowanego do branży kreatywnej. Specjalny suplement dla tej branży został też na stałe włączony do narzędzia Diversity IN Check.

Narzędzie badawcze zostało stworzone, aby zapewnić pracodawcom możliwości sprawdzenia, na jakim poziomie zaawansowania zarządzania różnorodnością znajduje się obecnie dana organizacja. Po przeanalizowaniu wyników przez radę ekspertów i ekspertek każdy pracodawca biorący udział w badaniu otrzyma indywidualny i szczegółowy raport, który będzie dostępny wyłącznie do jego wiadomości. Badanie jest organizowane cyklicznie, dlatego warto myśleć o narzędziu perspektywicznie. Co roku firma może sprawdzić, co się zmieniło i w jakim tempie, w odniesieniu do innych pracodawców, wdraża kulturę otwartości na różnorodność.

Agencja badawcza PBS od samego początku jest partnerem badawczym Diversity IN Check we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

„Cieszy fakt, że z roku na rok coraz więcej firm zgłasza się do badania Diversity IN Check, chcąc poddać analizie zarządzanie różnorodnością i budowanie włączającej organizacji. Badanie pomaga nie tylko umiejscowić organizację w rankingu, ale przede wszystkim sprawdzić, jakie obszary są jeszcze dla organizacji wyzwaniem” – mówi Barbara Fabisiak – kierowniczka projektu Agencji Badawczej PBS Sp. z o.o.

Więcej informacji o sposobach mierzenia DEI w miejscu pracy oraz zmianach, jakie wprowadzono do 4. edycji badania Diversity IN Check, będzie można usłyszeć podczas webinaru organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu 7 lutego 2024 w godz. 12:00-13:30 (na spotkanie obowiązuje rejestracja.)

Wyniki badania, w formie “Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce”, ogłoszone zostaną 22 maja 2024 roku podczas finału Miesiąca Różnorodności w Warszawie, obchodzonego w maju w całej Unii Europejskiej pod patronatem Komisji Europejskiej. Na liście umieszczone zostaną firmy, które otrzymają wyniki dobry lub bardzo dobry (te, które się nie zakwalifikują, otrzymają indywidualne wyniki wyłącznie do swojej wiadomości).

Kwestionariusz badania oparty jest na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in. Sustainable Development Goals, GRI Standards, wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz ISO 26000, ISO 30415 oraz ISO 3015:2021 dotyczącej stricte Diversity and Inclusion. To jedne z najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych dokumentów, pomagających organizacjom na całym świecie w przygotowaniu się np. do raportowaniu ESG, a wcześniej pracy nad strategiami.

Organizatorem badania jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności w Polsce. Agencja Badawcza PBS jest partnerem badawczym. Aby wziąć udział w badaniu, należy wypełnić formularz. O badaniu można przeczytać więcej na stronie internetowej odpowiedzialnybiznes.pl/diversity-in-check.