Wyniki badania BECKER

Zapraszamy do lektury broszur oraz raportów powiatowych prezentujących wyniki badania BECKER — Badania ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce.

Raporty przygotowane zostały przez zespół autorski konsorcjum firm PBS Sp. z o.o. i Millward Brown S.A. pod redakcją merytoryczną Zespołu Ekonomii Edukacji IBE w ramach projektu systemowego Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.

BECKER to pierwsze w Polsce, kompleksowe badanie poświęcone prywatnym i publicznym nakładom na edukację oraz ich uwarunkowaniom. Do badania wytypowano dziewięć powiatów. Wybrano je na podstawie analizy wysokości dochodów własnych samorządów gminnych przeliczonych na jednego mieszkańca oraz na podstawie wyników egzaminacyjnych. Do badania wybrano powiaty reprezentujące najbardziej skrajne cechy (zamożność i wyniki egzaminacyjne) oraz — jako punkt odniesienia — powiat o przeciętnym poziomie zamożności i przeciętnych wynikach.

Badanie  pozwoliło odpowiedzieć na pytanie, kto i w jakim stopniu ponosi nakłady na edukację, jak to robi, jakie ma motywacje, a także, jaki wpływ wywiera na innych uczestników procesu kształcenia. Interesowano się różnymi nakładami — badano głównie nakłady finansowe, ale też czas poświęcony na uczenie i przygotowywanie nauczania (nauczyciele, rodzice pomagający dzieciom w nauce), korzystanie z lokali i wyposażenia dla celów oświatowych (zasoby szkół, przedszkoli, rodziców, przedsiębiorstw użyczających miejsc do nauki zawodu).

Badanie BECKER wyróżnia się spośród badań przeprowadzanych do tej pory. Próbuje uchwycić łącznie działania wielu osób i instytucji prowadzące do wykształcenia dzieci i młodzieży zamieszkujących badane powiaty, czego zwykle się nie robi, ograniczając badanie do jednej, wybranej grupy. Tak szeroki zakres badania BECKER wiąże się z potrzebą zrozumienia, czy uczestnicy procesu edukacyjnego działają wspólnie, czy dążą do takich samych celów, jak na siebie oddziałują, jak ze sobą współpracują i czy ma to znaczenie dla przebiegu kształcenia.

Załączniki do pobrania:

becker_broszura_gizycko
becker_broszura_glogow
becker_broszura_poznan
becker_broszura_pruszkow
becker_broszura_sepolno
becker_broszura_siemianowice
becker_broszura_sokolka
becker_broszura_swinoujscie
becker_broszura_tarnobrzeg
becker_raport_gizycko
becker_raport_glogow
becker_raport_poznan
becker_raport_pruszkow
becker_raport_sepolno
becker_raport_siemianowice
becker_raport_sokolka
becker_raport_swinoujscie
becker_raport_tarnobrzeg