Konsorcjum, którym kierował PBS, zrealizowało trwający kilka miesięcy projekt pn. Gdańskie Badania Ruchu 2022. W tym wielomodułowym projekcie odpowiadaliśmy za część badawczą, w ramach której o codzienne zachowania związane z podróżowaniem zapytaliśmy:

  • 15 000 mieszkańców Gdańska i kilku sąsiednich gmin,
  • ponad 8 000 pasażerów SKM, PKM oraz pociągów i autobusów dalekobieżnych,
  • 2 000 kierowców samochodów dostawczych i ciężarowych.

 

W tym samym czasie współpracujące z nami firmy przeprowadziły w kilkuset miejscach pomiary natężenia ruchu na drogach i skrzyżowaniach, a także w porcie lotniczym, okolicach centrów handlowych i parków biurowych.

W Gdańskich Badaniach Ruchu nie pominięto także pasażerów transportu zbiorowego – policzeni zostali podróżujący autobusami, tramwajami oraz SKM i PKM.

Wszystkie badania i pomiary posłużyły do budowy i kalibracji Transportowego Modelu Symulacyjnego dla Gdańska i Otoczenia, za który odpowiedzialna była związana z Politechniką Gdańską Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej.

 

Na stronie Biura Rozwoju Gdańska opublikowany został raport będący efektem zrealizowanych prac. Można go przeczytać pod adresem: https://www.brg.gda.pl/aktualnosci/gbr2022/1902-gdanskie-badania-ruchu-2022-tramwaje-hulajnogi-czy-wygodne-buty

 

Gdańskie Badania Ruchu 2022 to kolejny duży projekt transportowy w portfolio PBS. Wśród agencji badawczych jesteśmy liderem w obszarze takich badań – w ciągu ostatnich dziesięciu lat zrealizowaliśmy 120 tysięcy wywiadów dotyczących zachowań transportowych.