Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii opublikowało na stronie InsightMap podsumowanie krajowego rynku badań konsumenckich i społecznych za 2022 rok. Przygotowane przez Zarząd PTBRiO zestawienia prezentują dane dot. wartości badań, liczby badanych osób dla całego rynku, poszczególnych branż oraz poszczególnych technik badawczych.

Według najnowszych danych, polski rynek badań osiągnął w 2022 roku rekordową wartość 792 milionów złotych, co oznacza wzrost o 5% w porównaniu do poprzedniego roku.

 

Rankingi publikowane na InsightMap ukazują największe firmy w polskiej branży badawczej, potwierdzają też wiodącą rolę PBS w wybranych specjalizacjach rynkowych.

Z czego się bardzo cieszymy, nasze ubiegłoroczne wyniki pozwoliły nam utrzymać miejsce w TOP-10 największych firm badawczych w Polsce, zdobywając jednocześnie tytuł lidera w dwóch kategoriach oraz zajmując wysokie miejsca w kilku innych segmentach rynku.

PBS jest liderem polskiego rynku badań społecznych (badania dla sektora publicznego) oraz liderem badań marketingowych dla sektora ICT (telekomunikacja, informatyka)!

 

Każdego roku realizujemy kilkaset projektów badawczych dla kilkudziesięciu klientów. Cieszymy się, że nasza konkretna i spójna wizja oferowania usług zorientowanych na potrzeby biznesowe naszych klientów jest doceniana przez rynek, czego potwierdzeniem są wysokie pozycje w rankingach, których oparte są na najbardziej wymiernym kryterium jakim są wyniki sprzedażowe.

Zainteresowanych szczegółowymi danymi dot. polskiego rynku badań odsyłamy na stronę InsightMap.