Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lutego zainaugurowane zostały „Pomorskie Badania Ruchu 2024”. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania natężenia ruchu drogowego, pomiaru liczby pasażerów w regionalnym transporcie kolejowym i autobusowym, badanie ruchu tranzytowego oraz badanie zachowań transportowych mieszkańców. Badania będą obejmowały województwo pomorskie z wyłączeniem Gdańska, które było objęte analizami w ramach Gdańskich Badań Ruchu w 2022 roku. Pomorskie Badania Ruchu, z racji swojego dużego zakresu, będą realizowane w sezonie wiosennym i jesiennym. Dodatkowo w sezonie letnim planowane jest przeprowadzenie badań ruchu i zachowań transportowych turystów na obszarach popularnych turystycznie. Agencja badawcza PBS jest liderem konsorcjum firm realizujących projekt, a zamawiającym jest Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku.

Celem „Pomorskich Badań Ruchu 2024” jest zebranie danych dotyczących przemieszczeń mieszkańców, które stanowić będą podstawę do budowy Pomorskiego Modelu Ruchu (PMR). PMR będzie multimodalnym modelem transportowym uwzględniającym indywidualny ruch drogowy, kolejowy i autobusowy ruch pasażerski oraz ruch ciężarowy. Pozwoli na odwzorowanie obecnego funkcjonowania transportu w województwie pomorskim oraz prognozowanie ruchu w kolejnych latach w perspektywie do 2050 roku. Będzie on narzędziem wspomagającym podejmowanie strategicznych decyzji z zakresu polityki transportowej województwa pomorskiego.

„Badania obejmą pomiary liczby samochodów na drogach, liczby pasażerów w autobusach i pociągach oraz wywiady ankietowe z mieszkańcami województwa pomorskiego. Do losowo wybranych gospodarstw domowych zapukają nasi ankieterzy, którzy zapytają o to, w jaki sposób mieszkańcy wykonują podróże, te bliższe i te dalsze. Realizacja projektu Pomorskich Badań Ruchu to duże wyzwanie logistyczne, do którego jesteśmy już przygotowani. Wspólnie z naszymi konsorcjantami mamy bogate doświadczenie w realizacji tego typu projektów badawczych” – mówiła na konferencji prasowej Aneta Kostelecka, kierownik zespołu badawczego agencji badawczej PBS Sp. z o.o.

Realizowane badania będą obejmowały pomiary natężenia ruchu drogowego oraz tranzytu, wykonywane przy pomocy kamer; pomiary liczby pasażerów w autobusach i pociągach regionalnych (realizowane przez obserwatorów z wykorzystaniem kamer) oraz badania ankietowe realizowane w gospodarstwach domowych (20 tys. mieszkańców). Z uwagi na szczegółowość badań, w celu ich realizacji, obszar województwa pomorskiego został podzielony na 159 rejonów transportowych (gminy wiejskie, w przypadku gmin miejsko-wiejskich odrębnie obszar miasta i obszaru wiejskiego, a w przypadku Trójmiasta i gmin otaczających na jeszcze mniejsze jednostki).

Do pobrania prezentacja tutaj

fot. Jacek Sowa / UMWP