PBS a koronawirus — komunikat

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiologiczną wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa, z przyczyn niezależnych od nas, uległa zmianie organizacja wielu obszarów naszej działalności.

Podejmujemy wszelkie działania, które w miarę możliwości zapewnią kontynuację realizacji badań i analiz dla naszych Klientów, przy zachowaniu najwyższej staranności i dbałości o jakość procesu badawczego.

W trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników i respondentów, a także mając na uwadze rzetelność wyników realizowanych badań, w zgodzie z rekomendacją Zarządu Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku, czasowo zawieszona została realizacja terenowa badań metodą face to face.

Jednocześnie informujemy, że badania realizowane w technikach zdalnych — badania telefoniczne i online — prowadzone są planowo i bez przeszkód.

W przypadku wybranych projektów wspólnie z naszymi Klientami rozważamy zmiany w założeniach metodologicznych, w taki sposób, aby umożliwić przeprowadzenie badań w technikach zdalnych. Zapewni to pełną ciągłość realizowanych projektów, a nasi Klienci zachowają możliwość stałego pozyskiwania wiedzy o społeczeństwie, rynku i jego uczestnikach.

Jak obecnie wygląda organizacja pracy w badaniach zdalnych w PBS?

Poniżej kilka słów o tym jak nasz Zespół Badań Zdalnych dostosował się do sytuacji i zapewnił kontynuację procesów badawczych o czym była mowa na wstępie.

W związku z panującą pandemią koronawirusa oraz zaleceniami dot. ograniczenia przebywania w skupiskach ludzi PBS podjął decyzję o zminimalizowaniu obecności ankieterów telefonicznych w siedzibie firmy. Nasze doświadczenie w zarządzaniu siecią ankieterów CATI@Home oraz wprowadzone zasady organizacji pracy zdalnej pozwalają na sprawne funkcjonowanie w obecnej sytuacji. Dzięki temu aktualna sytuacja nie wpływa na nasze możliwości realizacyjne.

Od ponad 5 lat umożliwiamy naszym ankieterom telefonicznym pracę zdalną. W ciągu ostatnich dwóch lat prowadziliśmy celowe rekrutacje do pracy zdalnej oraz zachęcaliśmy ankieterów do korzystania z tej możliwości.

W wyniku podjętych działań i dzięki zaangażowaniu pracowników PBS nasza sieć CATI@Home na chwilę obecną wynosi blisko 100 ankieterów. Dzięki czemu nie przewidujemy trudności w realizacji projektów telefonicznych. Jakość i kontrola pracujących zdalnie ankieterów nie zmienia się — projekty są stale monitorowane przez również pracujących zdalnych supervisorów. Oprogramowanie, z którego korzystamy, pozwala na bieżący monitoring pracy ankieterów, dzięki czemu spełniamy wszystkie standardy PKJPA.

Koordynujemy, zbieramy i kontrolujemy materiał badawczy na tych samych narzędziach, wg niezmienionych procedur, więc realizacja projektów CATI nie jest zagrożona ze strony techniczno-organizacyjnej.

Czy są jakieś zagrożenia? Cały czas trzymamy rękę na pulsie, szczególnie w przypadku projektów B2B. Monitorujemy efektywność i szczegółowe parametry realizacyjne badań.

Czy możemy zrobić coś jeszcze?

Nie zapominajmy o CAWI! Wiele projektów, również na mniej dostępnych grupach jesteśmy w stanie przekierować na online. Badanie na panelu poznaj.to lub badanie na bazie otrzymanej od Klienta? Służymy radą i pomocą.

Panel internetowy poznaj.to od blisko 2 lat prężnie działa. Regularnie realizujemy badania CAWI, zarówno falowe, trackingowe, jak i ad hoc. Infrastruktura poznaj.to pozwala na sprawne zarządzanie bazą respondentów i stały kontakt z użytkownikami. Jak zawsze ogromną wagę przykładamy do jakości zbieranych danych. Stawiamy na dwustopniowy proces kontroli, który spotkał się z uznaniem audytorów OFBOR.

Nasza społeczność to obecnie 87 tys. użytkowników, z dnia na dzień przybywa nowych panelistów poznaj.to — średnia liczba rejestracji to około 150 dziennie.

Użytkownicy poznaj.to, oprócz danych demograficznych, przekazują nam informacje o swoich zwyczajach, usługach, z których korzystają i faktach z ich życia. Dzięki tej wiedzy jesteśmy w stanie sprawnie realizować badania także na próbach celowych.

Co z badaniami jakościowymi?

Nieprzerwanie realizujemy również badania jakościowe z wykorzystaniem metod on-line (FGI, IDI, BBD) oraz w formie pogłębionych wywiadów telefonicznych.

Rekrutacja z baz klienta odbywa się bez zakłóceń, pracujemy również nad rozwinięciem możliwości zdalnej rekrutacji respondentów spoza baz.

 

Sytuacja nie jest łatwa, starajmy się w niej odnaleźć i funkcjonować sprawnie. Korzystajmy z możliwości jakie dają nam badania zdalne. Jesteśmy w stanie przyjąć do realizacji kolejne projekty.

W tym trudnym czasie nie zapominamy o naszych Klientach i ich pytaniach, problemach i wyzwaniach, przed którymi stoją. Oferujemy nasze wsparcie merytoryczne i realizacyjne.

Ograniczmy kontakt bezpośredni w najbliższym czasie, ale starajmy się pracować. Gospodarka nie może się zatrzymać!

 

Z życzeniami zdrowia dla nas wszystkich
Zespół PBS

 

 

Do pobrania: