Międzynarodowe Badanie Umiejętności Dorosłych – PIAAC

PBS z powodzeniem zrealizował Międzynarodowe Badanie Umiejętności Dorosłych PIAAC (ang. Programme for International Assessment of Adult Competencies). Jest to największe międzynarodowe badanie osób dorosłych. U jego źródeł leży przekonanie, że umiejętności są kluczowe dla funkcjonowania we współczesnym świecie i stanowią warunek rozwoju społeczno-ekonomicznego i dobrobytu.

W Polsce projekt został sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, realizację projektu nadzorował Instytut Badań Edukacyjnych, a istotną rolę w jego realizacji odegrało konsorcjum, którego liderem był PBS sp. z o.o.

 

Nasi ankieterzy przeprowadzili łącznie ponad 5000 wywiadów w całej Polsce. Badanie PIAAC obejmuje pomiar trzech podstawowych umiejętności niezbędnych w życiu prywatnym i zawodowym, a przy tym dających podstawę do nabywania nowych kompetencji i wiedzy. Projekt oceniał kluczowe umiejętności dorosłych, takie jak: rozumienie tekstu, rozumowanie matematyczne i rozwiązywanie problemów w kontekście technologii i informacji. Dzięki gromadzonym informacjom, możliwe będzie przeprowadzenie analizy związków pomiędzy umiejętnościami, wykształceniem i sytuacją na rynku pracy. Projekt był koordynowany przez OECD i zaangażował wiele instytucji naukowych i badawczych z ponad 30 krajów. Więcej informacji na temat projektu jest dostępnych na stronach:

https://piaac.pbs.pl/

https://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-miedzynarodowe/piaac

www.oecd.org/skills/piaac/