Diagnoza sytuacji emerytów

PBS na zlecenie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych rozpoczął realizację ogólnopolskiego badania dotyczącego sytuacji osób o niskich świadczeniach emerytalnych. W badaniu weźmie udział ponad 2000 osób, których odpowiedzi pozwolą na określenie przyczyn przynależności do zbiorowości osób otrzymujących emeryturę poniżej emerytury minimalnej. Pomogą również w opracowaniu strategii wspierania tej w grupy przez instytucje rynku pracy oraz pomocy społecznej.

Badanie zostanie przeprowadzone przez ankieterów PBS w ramach osobistych wywiadów. W ramach projektu zostaną przebadane osoby z całej Polski, co pozwoli na uzyskanie reprezentatywnych wyników.

Jednym z najważniejszych celów badania jest określenie przyczyn przynależności do zbiorowości emerytów z niskimi świadczeniami emerytalnymi, takich jak przebieg kariery zawodowej czy wystąpienie zdarzeń krytycznych w życiu. Ponadto badanie ma na celu określenie stosowanej strategii dostosowawczej przez osoby zaliczane do tej grupy, a także ich gotowości do kontynuowania lub podjęcia pracy oraz uwarunkowań tej decyzji. Chcemy również zbadać przygotowanie instytucji rynku pracy i pomocy społecznej do wspierania osób otrzymujących emeryturę niższą niż minimalna.

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Nauka dla społeczeństwa”. Badanie PBS jest częścią większego projektu realizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. O projekcie można przeczytać również na stronie IPiSS: https://www.ipiss.com.pl/nowi-biedni-emeryci/.

 

Zobacz też: