Cechy stałych form leków


Cechy stałych form leków

PBS na zlecenie firmy Bayer przygotował raport dotyczący preferencji pacjentów w zakresie cech stałych form leków przyjmowanych na stałe. W badaniu ilościowym, które odbyło się w listopadzie 2017 wzięły udział osoby w wieku 70+ przyjmujące leki przewlekle.

Co trzeci badany pacjent deklaruje problemy z połykaniem leków (32%). Problem ten rośnie wraz z wiekiem pacjentów, stażem przyjmowania przez nich leków oraz ilością leków przyjmowanych dziennie.  Jest też bardziej odczuwalny wśród mężczyzn niż wśród kobiet.

Główną przyczyną problemów jest wielkość połykanego leku – bez względu na to czy jest to tabletka czy kapsułka. Różne sposoby radzenia sobie z połykaniem leków są stosowane nie tylko przez pacjentów deklarujących problemy z połykaniem.  Za najbardziej wygodną do połknięcia formę leku pacjenci uważają małą tabletkę, w następnej kolejności małą kapsułkę.

Szczegółowe wyniki badania są dostępne w załączonym raporcie.