Bilans Kapitału Ludzkiego

W maju 2023 roku zakończyliśmy realizację prestiżowego i bardzo wymagającego projektu – Bilans Kapitału Ludzkiego przeprowadzonego na zlecenie PARP. Projekt trwał 6 lat, a badania wykonało konsorcjum, w którym był też PBS.

BKL obejmuje badania przekrojowe – dostarczające ogólnych informacji o sytuacji na rynku pracy oraz badania branżowe w trzech sektorach: finansowym, IT oraz turystyki, których celem jest pogłębienie wiedzy nt. potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w branżach, w których zostały utworzone Sektorowe Rady ds. Kompetencji.

W ramach projektu zrealizowane zostały badania przekrojowe w trzech odrębnych modułach badawczych:

  • badanie pracodawców,
  • badanie podmiotów świadczących usługi rozwojowe,
  • badanie osób dorosłych.

Badanie składało się z 6 fal, w ramach których przeprowadzono łącznie 33 000 wywiadów, po 16 500 z pracodawcami (w tym z podmiotami świadczących usługi rozwojowe) oraz z osobami dorosłymi. Wyzwaniem było utrzymanie próby panelowej w każdej badanej grupie (1000 wśród pracodawców, 1500 wśród osób dorosłych).

Dodatkowe wyzwania postawiła przed nami pandemia COVID-19. Ze względu na liczne ograniczenia modyfikacji uległa wykorzystywana technika badawcza – założone w badaniu CAPI (Computer Assisted Personal Interview) w dużej mierze zastąpiono przez CATI (Computer Assisted Telephone Interview).

Więcej na temat Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz publikacje, które powstały do tej pory znajdują się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bilans-kapitalu-ludzkiego

Zdjęcie: Vecteezy.com