Badanie zwyczajów płatniczych w Polsce w 2020 r.

PBS Sp. z o.o. na zlecenie Narodowego Banku Polskiego przeprowadzi w dniach 15.09 – 15.10 br. badanie zwyczajów płatniczych Polaków. Celem badania jest:

  1. Zbadanie posiadania różnych instrumentów płatniczych i czynników determinujących ich wykorzystywanie oraz określenie postrzegania charakterystyk różnych instrumentów płatniczych (w tym aspekt behawioralny).
  2. Precyzyjne oszacowanie faktycznego wykorzystania poszczególnych metod płatności detalicznych.

Badanie takie zrealizowane zostało po raz pierwszy w Polsce w latach 2011-2012. Raport prezentujący wyniki tego badania dostępny jest na stronie Internetowej NBP:

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/index.html

Badanie składa się z wywiadu głównego, przeprowadzanego w domu respondenta wylosowanego do badania oraz 3-dniowego dzienniczka płatności, które uczestnicy badania wypełniają samodzielnie.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o badaniu, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 185 44 53, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

W przypadku pytań dotyczących wywiadu i dzienniczka lub chęci zweryfikowania tożsamości ankietera zachęcamy do kontaktu z infolinią PBS Sp. z o.o. pod numerem: 600 353 482, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00, lub do wysłania wiadomości na adres e-mail: badanieplatnicze2020@pbs.pl.

Pismo zapowiednie od NBP

Wszystkich respondentów, którzy wzięli udział w badaniu i uzupełnili dzienniczek płatności, zapraszamy do wzięcia udział w konkursie „UŁÓŻ HASŁO”.