Badanie dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich realizujemy aktualnie badanie dotyczące negatywnych doświadczeń w sporcie wyczynowym.

Głównym celem badania jest oszacowanie skali negatywnych doświadczeń w polskim sporcie wyczynowym. Zgromadzona wiedza, która zostanie zaprezentowana w raporcie z badania, posłuży do zaproponowania działań, które przeciwdziałać będą negatywnym zjawiskom w sporcie, także z poziomu związków sportowych.

Badanie kierujemy do 69 polskich Związków Sportowych, które utworzone są za zgodą właściwego ministra i działają w oparciu o przepisy ustawy o sporcie, zgodnie z listą dostępną na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Elementem badania jest ankieta skierowana do pełnoletnich zawodników i zawodniczek uprawiających sport wyczynowy. Termin realizacji badania to październik 2023 roku.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w badaniu prosimy o kontakt ze swoim związkiem sportowym lub kontakt z naszym zespołem badawczym. Więcej informacji o badaniu uzyskają Państwo pod adresem e-mail: badanie_brpo@survey.pbs.pl lub telefonicznie pod numerem: 505 762 555 (infolinia projektowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14.00).

O badaniu można również przeczytać na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Pan Valeri Vachev zwrócił się do Ministra Sportu i Turystyki Pana Kamila Bortniczuka z prośbą o wsparcie w prowadzonym projekcie:
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2023-10/Do_MSiT_badania_antydyskryminacyjne_9.10.2023.pdf

Załącznik:

Zaproszenie od BRPO do udziału w badaniu dla zawodniczek i zawodników