Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru rekruterów prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla Zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły:

Informacje o wyborze oferty:

Postępowanie ofertowe pozostało nierozstrzygnięte.