Ruszyliśmy z pracami przygotowawczymi w ramach projektu EUROSTUDENT.

EUROSTUDENT VIII to kolejna edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównanie ich z warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy. Nad metodologią badania czuwa zespół złożony z przedstawicieli wszystkich państw uczestniczących, pod kierunkiem badaczy z Niemiec, Austrii i Holandii.

Polska bierze udział w projekcie po raz piąty. PBS czuwa nad jego realizacją już po raz trzeci.

Badanie skierowane jest do studentów:

 • obu płci,
 • osób studiujących stacjonarnie (dziennie) oraz niestacjonarnie (zaocznie lub wieczorowo),
 • osób studiujących na studiach:
  • pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich lub równorzędnych),
  • drugiego stopnia (lub równorzędnych),
  • jednolitych (magisterskich lub równorzędnych),
  • osób studiujących na studiach podyplomowych,
  • na odległość (studia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).

Projekt prowadzony jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/osma-edycja-miedzynarodowego-projektu-eurostudent–list-sekretarza-stanu-wojciecha-murdzka-do-rektorow-uczelni

Raport polskojęzyczny z poprzedniej edycji badania dostępny jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podsumowanie-projektu-eurostudent-vii

Opracowania tematyczne oraz raporty porównawcze można znaleźć pod adresem:
https://www.eurostudent.eu/

W razie jakichkolwiek pytań związanych z realizacją projektu zapraszamy do kontaktu:

mailowego – eurostudent@pbs.pl,
telefonicznego (pn-pt 8-16): 511 890 222.