8 certyfikatów PKJPA dla PBS, jako jedyni w Polsce!

Miło nam poinformować, że Zarząd Organizacji Firm Badania Rynku i Opinii (OFBOR) podjął decyzję o przyznaniu PBS i naszej spółce realizacyjnej certyfikatów programu PKJPA we wszystkich 8 kategoriach.

Co więcej jesteśmy jedyną firmą badawczą w Polsce, która posiada certyfikaty programu PKJPA we wszystkich 8 kategoriach!

PKJPA prowadzony przez Organizację Firm Badania Rynku i Opinii (OFBOR) ustala minimalne normy jakości pracy w zakresie organizacji Działu Realizacji oraz sieci terenowej, rekrutacji ankieterów i koordynatorów, ich szkolenia, nadzoru i koordynacji ich pracy, a także kontroli poprawności wykonanej przez nich pracy.

W ramach Programu odbywa się coroczny, niezależny audyt procedur obejmujący: szkolenia ankieterów, rekruterów i audytorów; kontrolę jakości pracy terenowej; dokumentację projektów badawczych.

Firmom, które pomyślnie przejdą audyt PKJPA przyznaje się na okres jednego roku certyfikaty Programu.

Dla PBS jest to kolejny rok, kiedy otrzymujemy potwierdzenie wysokiej jakości prac prowadzonych przez nas.