ZAKRES USŁUG

Przygotowanie badania

 • warsztat wprowadzający,
 • przygotowanie kwestrionariusza
 • zaprogramowanie kwestionariusza
 • dobór i losowanie próby
 • przeprowadzenie szkoleń projektowych

Realizacja badania

 • realizacja i koordynacja projektu
 • kontrola jakości
 • bieżące informowanie o postępach prac

Produkt końcowy

 • opracowanie zbioru danych
 • wyniki tabelaryczne
 • przeglądarka wyników
 • raport z kontroli i realizacji prac terenowych
 • raport z opisem wyników, prezentacja wyników w siedzibie zamawiającego
 • warsztat podsumowujący dodatkowo w trakcie trwania całego projektu dedykowany badacz (lub zespół projektowy) i zapewniona kompleksowa opieka merytoryczna