ANALIZY BADAWCZE

  • Segmentacja
  • Conjoint
  • MaxDiff
  • Analiza korespondencji
  • Analizy cenowe (PSM, DPA)
  • Analiza SEM
  • Analzia pomiaru satysfakcji i zaangażowania pracowników
  • Analiza czynnikowa
  • Drzewa regresyjne i klasyfikacyjne