RODZAJE BADAŃ

  • Badania konsumentów
  • Badania produktu
  • Badania marki
  • Badania komunikacji marketingowej
  • Badania satysfakcji i lojalności
  • Badania cen i popytu
  • Badania kanałów dystrybucji
  • Badania HR
  • Badania edukacyjne
  • Badania jakościowe