TECHNIKI BADAWCZE

Badania ilościowe

 • PAPI (Paper & Pen Personal Interview)
 • CAPI (Computer Assisted Personal Interview)
 • TAPI (Tablet Assisted Personal Interview)
 • SAPI (Smartfon Assisted Personal Interview)
 • CATI (Computer Assisted Telephone Interview)
 • CAWI (Computer Assisted Web Interview)
 • Retail Audit
 • Mystery Client

Badania jakościowe

 • IDI (In Depth Interview), TIDI, IDI online, Smart IDI
 • Diada / Triada
 • FGI (Focus Group Interview) online i offline
 • Grupy kreatywne
 • Badania etnograficzne, obserwacje, etnografia respondencka
 • BBD (Bulletin Board Discussion)
 • Eye-tracking