Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 r.

PBS Sp. z o.o. na zlecenie Narodowego Banku Polskiego przeprowadził w dniach 15.09 – 15.10.2020 badanie zwyczajów płatniczych w Polsce.

Głównym celem badania było poznanie zakresu stosowania i charakterystyki metod płatności wykorzystywanych przez mieszkańców Polski w codziennym życiu. Ponadto ważne było poznanie poziomu aktualnego ubankowienia Polaków oraz faktów, postaw i poglądów związanych z obrotem gotówkowym i bezgotówkowym.

Do zadań PBS należało zebranie danych w terenie i przygotowanie tabel wynikowych, natomiast Narodowy Bank Polski sam opracowywał wyniki i właśnie opublikował na swojej stronie raport z badania.

Ilu Polaków posiada konto bankowe? Ilu Polaków posiada kartę płatniczą?   jakich punktach handlowo-usługowych najczęściej płacimy gotówką? Powyżej jakiej kwoty częściej korzystamy z karty? Jak zmieniły się nasze zwyczaje płatnicze pod wpływem pandemii COVID?

Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w raporcie NBP.

Zapraszamy do lektury.