Zakończyła się IV edycja badania Diversity IN Check

Na gali finałowej Miesiąca Różnorodności, która odbyła się 21 maja 2024 roku w Warszawie, ogłoszono wyniki IV edycji badania Diversity In Check. Agencja badawcza PBS od początku wspiera ten projekt i jest jego partnerem badawczym.

Diversity In Check to badanie prowadzone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, który w Polsce koordynuje Kartę Różnorodności, międzynarodową inicjatywę pod patronatem Komisji Europejskiej, mającą na celu wpieranie pracodawców w prowadzeniu monitoringu własnych strategii, procedur i praktyk z obszaru DEI (Diversity, Eguity, Inclusion). Jest to narzędzie badawcze, które zostało stworzone, aby zapewnić pracodawcom możliwości sprawdzenia, na jakim poziomie zaawansowania zarządzania różnorodnością znajduje się obecnie dana organizacja. Badanie opiera się na międzynarodowych standardach i wytycznych, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, GRI Standards czy norma ISO 26000 i norma ISO 30415. Pytania w kwestionariuszu podzielone są na 5 obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów, produkty i usługi.

Efektem badania jest lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce. W tym roku do badania zgłosiło się 77 organizacji, z czego na liście znalazło się 54 z nich.

Pełna lista pracodawców dostępna jest tutaj:
https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/aktualnosci-karta/pracodawcy-zorientowani-na-roznorodnosc-oglaszamy-wyniki-iv-edycji-badania-diversity-in-check/

Podczas gali finałowej wyniki badania prezentowała Barbara Fabisiak – kierowniczka projektów badawczych PBS, członkini Rady Ekspertek i Ekspertek w projekcie Diversity IN Check, odpowiedzialna za realizację badania.