Wyniki badania: Ocena działania służb w dobie pandemii

Agencja badawcza PBS zrealizowała badanie opinii publicznej przygotowane na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej. Ankietowani byli proszeni o subiektywną ocenę podejmowanych i oczekiwanych działań Wojska, pozostałych służb mundurowych i pracowników systemu ochrony zdrowia w czasie pandemii. Badanie przeprowadzono w dniach 1–2 kwietnia 2020 r. metodą CATI (wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne) na próbie ogólnopolskiej, reprezentatywnej dla ogółu dorosłych Polaków ze względu na płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania (N = 810 osób). Dobór próby zrealizowano na podstawie losowego wyboru numerów telefonicznych.

Badanych pytano m.in. o to, czy:

  • widoczna obecność Wojska Polskiego na ulicach i w miejscach publicznych sprawi, że będą się czuć bezpieczniej;
  • żołnierze powinni pomagać osobom przebywającym na kwarantannie;
  • Siły Zbrojne powinny pomagać Straży Granicznej w utrzymywaniu kontroli na granicach państwa.

Więcej o wynikach badania na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.